Servicios

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
www.edu.gva.es/jqcv 


Centre de Formació de Persones Adultes "Llibertat"
http://fpallibertat.blogspot.com.es/ 


UNIVERSITAT JAUME I: Universitat per a majors
http://www.mayores.uji.es/ 


UNIVERSITAT JAUME I- Accés a la Universitat Majors 25 anys
http://www.uji.es/serveis/use/base/orientacio/majorsde/25anys/ 


Generalitat Valenciana- Accés a Mòduls Formatius
http://www.edu.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gs.htm 


UP Benicarló
www.ajuntamentdebenicarlo.org/cul/pcul-up.php3?g_idioma=v 


Altres webs d’interés
www.xtec.net/~vmessegu/ 


Escola Oficial d'Idiomes de Castelló
http://mestreacasa.gva.es/web/eoicastello/eoicastello