Servicios

2023/24   

- Inscripció cursos de competències digitals 3r període (informàtica i telèfons mòbils)les persones que tinguen dret a descompte, han d'enviar-nos el document que ho justifica

Inscripció curs de Retoc fotogràfic   

- Inscripció cursos de castellà per a persones estrangeres. Complet.   

- Inscripció cursos de Valencià 

- Inscripció cursos de balls i música: ATENCIÓ: les persones que tinguen descomptes per jubilació hauran d'enviar-nos el document que ho justifica (DNI per a majors de 65 anys, o document que acredite la jubilació)

- Inscripció cursos d'Entrenament de la memòriaATENCIÓ: cada persona només podrà inscriure's a UN dels grups. Només podrà fer-ne més si sobren places.

- Inscripció Curs de Dansa oriental: Complet.  

- Inscripció cursos de Costura 2n període Complet. 

- Inscripció cursos d'Anglés A1+: inscripció només a l'oficina

- Inscripció cursos de pràctica esportiva.  Complet.   

 - Cursos del Centre d'FPA "Llibertat": Neolectors, Formació de base, Graduat Secundària, Accés a Cicles Formatius de Grau Superior, Accés a la Universitat Majors de 25 anys, Valencià, Anglés i Castellà per a estrangers: Preinscripció  https://portal.edu.gva.es/12004916/matricula/  Contacte: 964 40 56 15 

- Universitat per a Majors, UJI: Curs sénior en ciències humanes i socials.  Inscripció tancada.